Hibe Başlığı: Co-financing of public procurement of innovation consortia
Bütçe: 5.000.000 Avro
Proje Başına Hibe: 2.000.000 Avro
Sektör: REKABETÇİLİK VE KOBİler
Program:COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and Mediumsized Enterprises)
Yayınlanma Tarihi: 04/11/2020
Son Başvuru Tarihi: 19/01/2021

AMACI

Bu COSME teklif çağrısının, kamu ihale piyasasına erişimi olan KOBİ'lerin oranında ve özellikle de inovasyonun kamu alımlarında önemli bir artışa katkıda bulunması beklenmektedir. Buna paralel olarak, sürekli artan sayıda kamu alıcıları için inovasyon tedarik etmenin avantajlarının görünürlüğünü ve farkındalığını artırmaya da katkıda bulunacaktır.

BEKLENEN SONUÇLAR

Konsorsiyum, ihtiyaçlarını karşılamak için yenilikçi çözümler geliştirmek için kamu alımlarının artan kullanımı ve etkisine yönelik kamu alıcıları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.

Projenin bir sonucu olarak, her bir kamu alıcısının, konsorsiyumunun diğer kamu alıcıları ile birlikte (bu çağrı için tercih edilen seçenek) veya bireysel olarak en az bir fiili satın alma gerçekleştirmesi beklenmektedir.

Pratik açıdan, bu süreç özellikle şunları içerecektir:

  • En az 5 Üye Devlette ve ideal olarak AB düzeyinde yapılacak olan piyasa istişaresini yürütmek ve / veya katılmak.
  • Mümkün olan en iyi çözüme ulaşmak amacıyla potansiyel tedarikçilerle müzakere etmek.
  • Fikri mülkiyet hakları (FMH) konusuna dikkat etmek.

Konsorsiyum, kamu alıcıları ve tedarikçileri arasında ÜFE konusunda farkındalığın artmasına katkıda bulunacaktır. Bunun için konsorsiyumlardan, doğru kitleyi doğru bir şekilde hedefleyen ve bir web sitesi ve sosyal medya dahil en uygun iletişim araçlarını kullanacak güçlü, tutarlı ve etkili bir iletişim stratejisi tasarlamaları beklenir.

Son olarak, konsorsiyumların da kamu hizmetlerinin sunumunun verimliliğinde bir iyileşmeye katkıda bulunması beklenmektedir. Bunun için, bu sonuçlara ulaşmak için önlemler ve araçlar ve bunları değerlendirmek için uygun göstergeler (örneğin, artan kullanıcı memnuniyeti, mali tasarruflar, artan çevre dostu, vb.) Tanımlamaları beklenir.

UYGUNLUK KRİTERLERİ

Uygun başvuru sahipleri;

  • Teklifler aşağıdaki başvuru sahiplerinden herhangi biri tarafından sunulabilir:
  • kar amacı gütmeyen kuruluşlar (özel veya kamu);
  • kamu yetkilileri (ulusal, bölgesel, yerel);
  • üniversiteler veya eğitim kurumları;
  • araştırma merkezleri;
  • kar getiren varlıklar;

Gerçek kişiler uygun değildir.