Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet ERDÖL ve USHAŞ Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. /USHAŞ International Health Services Inc. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Selami KILIÇ ile ilgili kurumlardan temsilciler 10.03.2023 tarihinde Teknopolis TTOTEKNOPOL İSTANBUL ve USHAŞ Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. /USHAŞ International Health Services Inc. arasında 30.09.2022 tarihinde imzalanmış olan İş Birliği Protokolü’nün uygulama esasları, protokol detayları hakkında görüşmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak üzere Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Kampüsü’nde bir araya gelerek toplantı gerçekleştirmiştir.
Teknopolis TTO ve TEKNOPOL İSTANBUL Genel Müdürü Dr.Öğr. Üyesi Orhan ÇÖMLEK ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öner GÜNER ile USHAŞ Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. /USHAŞ International Health Services Inc. Proje Koordinatörü Dr.Ebru AYDIN ve USHAŞ Bilgi İşlem Sorumlusu Sinan YOSUNKAYA’nın da yer aldığı toplantıda söz konusu Protokol çerçevesinde yürütülecek projenin yol haritasına ilişkin önemli fikir paylaşımı ve görüş alış verişinde bulunulmuştur.