Avrupa Komisyonu tüm dünyada etkileri görülen COVID-19 salgını sebebiyle, Ufuk 2020 Programına yönelik son başvuru tarihlerinde değişiklikler yapılması kararı almıştır.

17 Mart – 15 Nisan 2020 tarih aralığında son başvurusu yapılması beklenen KOBI Hızlandırıcı ve IMI Programı hariç tüm çağrılar ileri tarihe alınmıştır.