T.C. TİCARET BAKANLIĞI

 

Merkez Teşkilatı

•     Gümrükler Genel Müdürlüğü

•     Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

•     İç Ticaret Genel Müdürlüğü

•     Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

•     Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

•     Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü

•     Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

•     Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

•     İhracat Genel Müdürlüğü

•     İthalat Genel Müdürlüğü

•     Anlaşmalar Genel Müdürlüğü

•     Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

•     Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

•     Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

•     Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

•     Strateji Geliştirme Başkanlığı

•     Personel Dairesi Başkanlığı

•     Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı

•     Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

•     Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

•     Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

•     Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

•     Özel Kalem Müdürlüğü

Yurt Dışı Teşkilatı

•     Daimi Temsilcilikler

Taşra Teşkilatı

•     Ticaret Bölge Müdürlükleri

Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar

•     Rekabet Kurumu

•     Helal Akreditasyon Kurumu

Merkez Teşkilatı

•     Gümrükler Genel Müdürlüğü

•     Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

•     İç Ticaret Genel Müdürlüğü

•     Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

•     Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

•     Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü

•     Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

•     Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

•     İhracat Genel Müdürlüğü

•     İthalat Genel Müdürlüğü

•     Anlaşmalar Genel Müdürlüğü

•     Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

•     Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

•     Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

•     Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

•     Strateji Geliştirme Başkanlığı

•     Personel Dairesi Başkanlığı

•     Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı

•     Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

•     Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

•     Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

•     Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

•     Özel Kalem Müdürlüğü

Yurt Dışı Teşkilatı

•     Daimi Temsilcilikler

Taşra Teşkilatı

•     Ticaret Bölge Müdürlükleri

Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar

•     Rekabet Kurumu

•     Helal Akreditasyon Kurumu