TC SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Merkez Teşkilatı

 • Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü
 • Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü
 • Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü
 • Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü
 • Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
 • Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
 • Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü
 • Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
 • Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • Personel Dairesi Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 • Hukuk Müşavirliği
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • Özel Kalem Müdürlüğü

Taşra Teşkilatı

 • İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlükleri

Sürekli Kurullar / Bağlı Kuruluşlar

 • Türkiye Uzay Ajansı
 • Türkiye Bilimler Akademisi
 • Türk Patent ve Marka Kurumu
 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
 • Türk Standardları Enstitüsü