Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (Sipariş Ar-Ge - 2020) Sonuçları Açıklandı

Müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesini hedefleyen ve TÜBİTAK ile özel sektörün eş finansman desteği sağlayacağı,  Sipariş Ar-Ge - 2020 çağrısının değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

14 Mayıs 2020 tarihinde açılan çağrıya yapılan 105 başvurudan 79 tanesinin desteklenmesine karar verilmiş olup,  bu projelerin listesine aşağıdaki bağlantıdan erişilmektedir.