İTÜNOVA TTO Tarafından Düzenlenen 2019 Fizibilite Desteği ve Güdümlü Projelerin Tanıtım Toplantısına Genel Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çömlek ile Birlikte Teknopolis TTO Ekibi Olarak Katılım Sağladık.