COSME Programı kapsamında “Social Economy Missions” proje teklif çağrısı yayımlanmıştır.

Teklifler aşağıdaki sıralanan başlıklardan veya konsorsiyumun Sosyal Ekonomi Misyonu ile ilgili bulduğu bir alandan seçilebilir:

 1. Kendi İçinde Döngüyü Sağlayabilen Yerel ve/veya Bölgesel Ekosistemler Kurulması
 2. Sosyal Sorumluluğa Sahip Kamu Alımları
 3. Sosyal ve Ekolojik İnovasyon Kümelerinin Oluşturulması
 4. Sosyal Ekonomide İş Geliştirmenin Desteklenmesi
 5. Yeşil Girişimciliğin ve Dijital Girişimciliğin Desteklenmesi
 6. İşsizlikle Mücadelede Yerel Veya Bölgesel Önlemlerin Alınması
 7. Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma
 8. Eğitim ve Sosyal Ekonomi Ekosisteminin Geliştirilmesi Misyonu
 9. Kamu Politikaları ve Sosyal Ekonomi Misyonu
 10. Sosyal Ekonomi, Göçmenler ve Mültecilerin Entegrasyonu
 11. Diğer

   

  Projenin eş finansmanı için ayrılan toplam bütçe 1.900.000 Avro'dur.

  EASME’nin 19 teklifi fonlaması beklenmektedir.

  Proje başı ayrılan hibe miktarı 100.000 Avro’dur.
   

  Tekliflerin aşağıdaki özelliklere sahip konsorsiyumlar tarafından sunulması gereklidir.

  • Konsorsiyum en az 3 üyeden oluşmalıdır ve üyeler 3 farklı AB ülkesinden veya COSME Programı’na katılan ülkeden olmalıdır.
  • Bütün konsorsiyum üyeleri bölgesel veya yerel bir kamu yönetimi organı olmalıdır.
  • Asgari şart olan 3 bölgesel veya yerel bir kamu kurumu şartı sağlandıktan sonra, KOBİ’ler ile ilgili çatı kuruluşlar da teklife dahil olabilirler.

   

  Proje süresi 12 ayı aşmamalıdır.

  Teklifler elektronik olarak 09 Haziran 2020 saat: 17.00’ye (Brüksel saati) kadar sunulabilir.

  Program ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz
  https://cosme.kosgeb.gov.tr/sosyal-ekonomi-misyonu-cagrisi-yayinlandi/

  Her türlü soru ve görüşlerinizi info@teknopolistto.com adresine iletebilirsiniz.