TÜBİTAK, 2244-Sanayi Doktora Programı 2019 yılı çağrısı başvuruya açılmıştır.


Programa başvurular 13 Aralık 2019 tarihine kadar alınacaktır. Programlara mevzuat gereği KOBİ statüsündeki kuruluşlar başvuru yapabilmektedir.
Program kapsamında özel sektörde daha fazla araştırmacı istihdam edilmesini teşvik etmek amacıyla, doktora öğrencilerine yönelik burs ve özel sektöre yönelik istihdam desteği verilmektedir.


Bu sayede hibe, destekler ve yatırım destekleriyle hedeflenen teknolojik dönüşümün sağlanması ve değer zincirinde istenilen seviyelere ulaşılması için kritik önem arz eden insan kaynağının, nicelik ve nitelik olarak iyileştirilmesi sağlanacaktır. Bu amaç doğrultusunda firmaların ihtiyaçları merkeze alınacak, firmalar ile işbirliği içinde kritik doktoralı insan kaynağının yetiştirilmesi sağlanacaktır.


         İşbirliği modelleri;

Bu program kapsamında üniversite/araştırma altyapısı ile özel sektör kuruluşları arasında oluşturulabilen işbirliği modelleri aşağıda verilmektedir;

 1. Üniversite-Sanayi İşbirliği Modeli: Bir üniversite/araştırma altyapısı ile bir özel sektör kuruluşunun bir araya geldiği ortaklı projelerdir.
 2. Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Modeli: Bir üniversite/araştırma altyapısı ile en az iki özel sektör kuruluşunun bir araya geldiği ortaklı projelerdir.

  Destek Kapsamı;

  Sanayi Doktora Programı ile;
  1. Doktora öğrencilerine burs,
  2. Proje yöneticisi ve akademik tez danışmanlarına Proje Teşvik İkramiyesi,
  3. Özel sektör kuruluş/kuruluşlarına istihdam desteği, sağlanır.